By Pepijn Giesbers, 3rd-year social studies student Avans University of Applied sciences, School of Social Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH), The Netherlands. Intern at Play Sport4Life in Cape Town South Africa

What a long time ago I wrote a blog. After two months in this country I wrote my first blog and in the meantime time has flown by. I have already been around another month and a half and started working on my own social project. I would like to share with you something I was allowed to do yesterday at Factreton Primary. I have developed a lesson in which I let children draw their life environment. This way I get to know the children better in what environment they live, what they experience and what keeps them busy.

I have done this lesson a number of times with 6 children at a time. Now I have done this for 44 children at the same time, quite something else. Interestingly, I immediately noticed a big difference. Giving personal attention to these children is almost impossible and it is not easy to involve so many individuals in this lesson.

Each time I start the lesson with a general explanation of what we are going to do and what is expected of the children. For example, I indicate that we are going to draw something and that during class they can draw their thoughts on paper and that it is not about drawing skills but about life orientation and afterwards no marks are given for their drawings.

Then I ask them what comes up when they hear life environment. Interestingly, some respond with enthusiasm and talk about nature, everything near their home such as the football field, the school, or fall into all kinds of negative situations such as shootings, street robberies, burglaries or street litter. Others remain silent to prevent to have a turn to speak.

After which it is finally time to draw and with that I start with the positive aspects of a life environment. I give them about 5 minutes to draw this out, after which I describe a number of question words on the board. Just like my first question, there are students who love to do this and others who prefer to hide. I would like to involve everyone and therefore give the hiding children a turn. Words like (Sunday, Muslim) school, clean environment, sports, church/mosque, helping people, police station, giving to homeless, hospital, be a buddy not a bully.

I also do the same with negative aspects of a life environment. Here other topics such as litter, pollution and violence, but also horrific subjects such as shootings, fire, drugs, abuse, robbing, gangsterism, hijacking, stabbing, poverty, trafficking, suicide, etc.

This creates a clear contrast in what kind of environments these children live in. On the one hand they like to keep themselves busy with their faith, school, play and of course sports but on the other hand they are plagued with the above (everyday situations in their lives, which are awful). That is why I then asked them to draw their own life environment and then describe it again on the board. A combination of the positive and negative aspects emerged here. This created cross-pollination from different perspectives. One child loved his/her area while the other child in the same area was hated.

Because it is important that these children realize that dreaming is incredibly important, we also looked to the future together. They describe where they see themselves later living, what they find important in their future neighborhood, what job they want to take on, who (f.e. a good respective husband, family, 2 kids etc.) they want around them and that they want to help each other.

Children learn the following through these lessons:

 • express themselves “on paper/creatively” instead of words;
 • empathize with the neighborhood in which their classmates live;
 • creating a sense of togetherness;
 • they learn to keep their dreams and to develop a perspective on the future;
 • express their own view of the world and thus express their own opinion

Some reactions of the learners:

 • ‘I got motivation to look at the future’
 • ‘I learned to share my thoughts’
 • ‘I see what’s right or wrong’
 • ‘I like to help others’
 • ‘I learned how to involve people in positive thinking’
 • ‘I learned about the area where I and others are living in’
 • ‘Now I now how to express my feelings’
 • ‘There are a lot of positive and negative things in the world’
 • ‘Don’t only think for yourself’
 • ‘I learned how to be myself and when someone asks you something you can tell the truth’
 • ‘I learned that education is the most important thing in life’

I really enjoyed being able to develop and implement this. When I first couldn’t teach the 7 graders, I gave a pilot lesson to 6 graders the week before. I expected difficulties in advance due to the level of insight of children of this age, but I also got to know them better. These difficulties therefore came true. Because of this, not all of my goals were achieved, but I did learn how to teach the children (and that is why doing a pilot is very helpful). I learned to take a balance between leading/taking control and having the children help me teach so there could be a development of the lesson. This way I could take this experience with me for my lessons at the 7 graders. It was nice to get to know these children better and that they too could ask me questions about my life environment. It was a great collaboration with the children.

I hope you enjoyed it and I would like to let you read another experience from my internship in Cape Town soon!

Dutch

Wat ontzettend lang geleden is het dat ik een blog heb geschreven. Na twee maanden in dit land te zijn schreef ik mijn eerste blog en ondertussen is de tijd voorbij gevlogen. Ik ben alweer ongeveer ander halve maand verder en ben aan de slag gegaan met mijn eigen sociale project. Graag deel ik met jullie iets wat ik gisteren heb mogen doen op Factreton Primary. Ik heb een les ontwikkeld waarin ik kinderen hun life environment laat tekenen. Hiermee leer ik de kinderen beter kennen in wat voor omgeving zij wonen, wat zij ervaren en wat hen bezig houdt.

Deze les heb ik al een aantal keer gedaan met 6 kinderen per keer. Nu heb ik dit voor 44 kinderen tegelijk gedaan, toch wel even wat anders. Interessant is dat ik direct een groot verschil opmerk. Persoonlijke aandacht aan deze kinderen geven is zo vrijwel onmogelijk en het betrekken van zoveel individuen bij deze les is dan ook niet gemakkelijk.

Telkens begin ik de les met een generale uitleg wat we gaan doen en wat er van de kinderen verwacht wordt. Zo geef ik aan dat we iets gaan tekenen en dat tijdens de les zij hun gedachtegangen kunnen uittekenen op papier en dat het niet gaat om tekenvaardigheden maar over life orientation en er achteraf geen cijfer wordt gegeven voor hun tekeningen.

Vervolgens bevraag ik hen wat er in hun opkomt om als ze life environment horen. Interessant is dat sommigen heel enthousiast reageren en beginnen over natuur, alles in de buurt van hun huis  zoals het voetbalveld, de school, of juist vervallen in allerlei negatieve situaties als shootings, straatroven, inbraken of straatafval. Anderen houden zich wijs stil om zo te voorkomen dat ze aan de beurt komen.

Waarna het nu eindelijk tijd is om te gaan tekenen en daarmee begin ik met positieve kanten van een life environment. Daarin geef ik ze ongeveer 5 minuten om dit uit te tekenen waarna ik een aantal vraag woorden te beschrijven op het bord. Net als mijn eerste vraag zijn er leerlingen die dit heel graag doen en anderen die zich liever verschuilen. Ik wil graag iedereen betrekken en geef dan ook aan de beurt aan de verstoppende kinderen. Er komen woorden als (sunday,muslim)school, Madrassah, clean environment, sport, church, helping people, police station, giving to homeless, hospital, be a buddy not a bully.

Dit zelfde doe ik ook met negatieve kanten van een life environment. Hier wel andere onderwerpen aan de pas zoals litter, pollution en violence maar ook gruwelijke onderwerpen als shootings, people are die and with fire, drugs, abuse, robbing, gangsterism, hijacking, stabbing, poverty, trafficking, suicide, etc.

Hiermee ontstaat er een duidelijk contrast in wat voor environment deze kinderen leven. Aan de ene kant houden zij zich graag bezig met hun geloof, school, spelen en bovendien sporten maar aan de andere kant worden ze geteisterd met bovenstaande alle daagse situaties in hun leven. Daarom heb ik hen daarna gevraagd om hun eigen life environment te tekenen en vervolgens weer op het bord te beschrijven. Hier kwamen een combinatie van de positieve en negatieve aspecten naar voren. Zo ontstond er kruisbestuiving van verschillende perspectieven. Het ene kind hield van zijn/haar wijk terwijl het andere kind aan dezelfde wijk juist een haat aan had.

Omdat het belangrijk is dat deze kinderen beseffen dat dromen ontzettend belangrijk is, hebben we ook samen naar de toekomst gekeken. Ze beschrijven waar ze zich later zien wonen, wat ze belangrijk vinden in hun toekomstige buurt, wat voor baan ze willen aannemen, wie (f.e. a good respective husband, family, 2 kids etc.) zij om zich heen willen hebben en dat ze elkaar willen helpen.

Door deze lessen leren kinderen het volgende:

 • zich uiten ‘op papier’ in plaats van woorden;
 • zich in te leven in wat voor buurt hun klasgenoten leven;
 • creëren een gevoel van samenhorigheid;
 • leren ze dromen te behouden en zo een perspectief op de toekomst te ontwikkelen;
 • uiten hun eigen beeld op de wereld en zo hun eigen mening te uiten

Ik vond het hartstikke leuk om dit te mogen ontwikkelen en uitvoeren. Toen ik eerst de 7 graders niet kon les geven heb ik vorige week een pilot les aan 6 graders gegeven. Ik verwachtte vooraf al moeilijkheden door het inzichtniveau van kinderen van deze leeftijd maar ik heb ze hierdoor ook beter leren kennen. Deze moeilijkheden kwamen dan ook uit. Hierdoor werden niet al mijn doelen behaald maar leerde ik wel hoe ik de kinderen diende les te geven. Ik leerde een balans tussen de leiding nemen en kinderen meenemen in het ontwikkelen van de les. Zo kon ik deze ervaring meenemen voor mijn lessen aan de 7 graders. Ik vond het mooi om op deze manier deze kinderen beter te leren kennen en dat ook zij mij vragen konden stellen over mijn life environment. Het was een toffe samenwerking met de kinderen.

Ik hoop dat jullie hebben genoten en graag laat ik jullie snel weer een ervaring van mijn stage in Kaapstad lezen!

One thought on “Sketch your life environment

 • 27 May 2019 at 19:33
  Permalink

  Beautiful to read . Greetings from me and Franco

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
INSTAGRAM