Intensive program
De eerste twee weken van het CASO project zijn van start gegaan met het intensive program, waaraan studenten uit Finland, België, Zuid-Afrika en Nederland hebben deelgenomen. Zowel de ‘short-term’ als de ‘long-term’ studenten maakte uit van het intensive program. Naast de leuke activiteiten die waren georganiseerd om Kaapstad te leren kennen, kregen we ook les van verschillende docenten van de University of the Western Cape. Deze lessen gingen over een gezonde leefstijl en alle facetten die daarbij komen kijken (voedsel, hygiëne, drug/alcohol, lichamelijke beweging etc.). We hebben bijvoorbeeld geleerd over de gewoontes van Zuid-Afrikaanse kinderen op het gebied van sport en voedsel, waarbij wij ook de kans als Europeanen kregen om onze gewoontes op deze gebieden te delen. Wat mij hierbij op viel was dat sport op school en sport in vrije tijd, in Europa als heel normaal wordt gezien. Zowel in Finland, België als in Nederland krijgen kinderen op jongere leeftijd wekelijks sportlessen op school en wordt sport in veel gevallen ook als spel gezien. In tegen stelling tot in Zuid-Afrika, omdat daar minder sportlessen gegeven worden en sport vaak niet wordt gezien als plezier. De uren die worden vrijgemaakt voor sport, worden deels besteed in een klas lokaal waarbij geen lichamelijk beweging komt kijken.

We hebben een sportdag gehad waarbij wij kennis hebben mogen maken met verschillende Zuid-Afrikaanse spellen en sporten. Ik vond dit super leuk om te doen, en ik herkende een aantal spelletjes die ik vroeger zelf ook speelde. Ik voelde me weer even helemaal kind en genoot van het bewegen.

We hebben PS4L bezocht, dit is een organisatie die sport promoot als een middel om verschillende gemeenschappen te ontwikkelen. Er wordt aandacht geschonken aan voorlichtingen, zelf ontwikkeling, werkeloosheid in de sportsector, meer meisjes motiveren om te gaan sporten en er is plek voor naschoolse opvang om de kinderen zo van de straat af te houden.

We hebben onder andere les gehad over empowerment, interprofessionele samenwerking, culturele diversiteit en project management. Al deze lessen hebben bijgedragen aan het uiteindelijke doel van het intensive program: een sportdag organiseren voor de kinderen van de Harol Chrissy high school. Alle studenten waren opgedeeld in groepen, die bestonden uit verschillende nationaliteiten. Per groep hebben we voor een klas een programma georganiseerd om de kinderen te laten sporten, en kennis te laten maken met de gewoontes uit Europa. Onze groep heeft uiteindelijk een programma ontworpen waarbij we informatie over vijf onderwerpen met verschillende spelletjes hebben gecombineerd. De onderwerpen die we gekozen hadden waren: healty food, fysical activity, drugs/alcohol, hygiëne en healty lifestyle. Ieder persoon uit onze groep had een onderwerp en een bepaalde activiteit die de kinderen moesten uitvoeren. De kinderen konden punten verdienen met het correct antwoorden van de vragen die we stelden over de onderwerpen, en ook voor het goed uitvoeren van de activiteiten die bij ieder onderwerp hoorden.

Al met al vond ik het een indrukwekkend programma. Ik heb veel gezien en geleerd op verschillende gebieden en ik heb mezelf vermaakt met de activiteiten die waren georganiseerd (o.a. crocadile cage diving, leeuwenpark bezocht, spice route). Het leren kennen van de andere studenten uit Finland, België en Zuid-Afrika heeft mij veel plezier gebracht. Het feit dat we met verschillende nationaliteiten in een groepje moesten werken heeft bijgedragen aan het leren kennen van elkaar culturen en gewoonte. Erg interessant!

Het intensive program is na twee weken afgesloten met een heerlijke ‘braai’ in Zuid-Afrikaanse stijl!

Onderzoek
Na het intensive program ben ik gestart met mijn afstudeeronderzoek. Mijn onderzoek is gericht op bevorderende en belemmerende factoren die de social workers van APD (assocition for people with disabilities) ervaren in hun werk. Door onderzoek te doen naar deze factoren heb ik bijgedragen aan de professionalisering van het sociaal werk in Kaapstad. Ik heb mijn onderzoek afgesloten met een adviesrapport over de geanalyseerde resultaten omtrent de gebruikte interventies en methodes door de social workers van APD, waarna ik deze heb vergeleken met de gebruikte interventies en methodes in Nederland. Dit adviesrapport kan worden gebruikt door de hulpverleners van APD om hun hulpverlening te verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
INSTAGRAM